Studio

Att spela in ljud har anor till 1800-talet och började som en rent mekanisk process.
Utvecklingen har under 1900-talet gått rasande fort och det som förr krävde en
smärre förmögenhet att göra med en inspelning kan idag uppnås i vilken
hemmastudio som helst. Moderna hemmastudiopaket är kompletta lösningar med
ljudkort, mikrofon, hörlurar och kabel, allt som behövs utöver en dator. Att lära sig
spela in musik kan jämföras med att bemästra ett instrument: för att bli riktigt bra
krävs det kunskap och övning. Utöver att vara rena studioverktyg är
inspelningsutrustning som mikrofoner, ljudkort, monitorer även kreativa möjliggörare.
Att ge sig in i studiovärlden kan kännas övermäktigt med all teknik, sitt språk och
valmöjligheterna, men vi har gedigen erfarenhet av inspelning och kan guida dig från
idé till ditt första egeninspelade storverk.

Underkategorier:
Varumärke
Produktkategorier
Typ