Valthorn

Valthorn kallas ofta bara för ”horn” och är även det ett bleckblåsinstrument där
tonerna varieras med klaffar. Horn var under 1600-talet ventillösa, som posthornet,
men under 1800-talet utvecklades dem med ventiler. Horn kan vara stämda i F eller
Bess eller vara s.k dubbelhorn som består av både ett F- och ett Besshorn som man
kan växla mellan med en extra ventil. Musiklagret tar hem prisvärda skolinstruments
valthorn från Roy Benson.

Varumärke
Produktkategorier