Trombon

Till skillnad från de flesta andra blåsinstrument så skapar inte trombonen toner med
ventiler utan med det så kallade ”draget”. Därav kallas trombon även för dragbasun.
Eftersom draget är steglöst, precis som en bandlös bas eller fiol, så kräver det stor
skicklighet av den som spelar att intonera rätt. Musiklagret har i regel hemma
skolinstrument av Yamaha och Roy Benson.

Varumärke
Produktkategorier