Klarinett

När klarinetten utvecklades under 1700-talet uppfattades den som lik trumpetens
klara klang och ordet ”Clarinett” betyder ”liten trumpet”. Klarinetten delar dock även
likheter med saxofonen i att de både använder ett munstycke med rörblad i trä.
Vanligast är att klarinetten är stämd i Bess även om det finns andra tonarter och
register. Klarinett används i både klassisk musik och jazz, men är även vanligt
förekommande i europeisk folkmusik. Musiklagret har oftast hemma skolinstrument
från Yamaha och Roy Benson.

Varumärke
Produktkategorier