Flöjt

Tvärflöjt (kallas bara för ”flöjt” i klassisk musik) hör till kategorin träblåsinstrument
trots att de oftast tillverkas i metall. Flöjten är oftast stämd i Bess och har inte något
rörblad i munstycket utan tonerna blåses in i ett munstycke med läpplatta. Vi lagerför
skolinstrument från Yamaha och Roy Benson. Blockflöjt tillverkas av trä eller plast
och har inte klaffar som en tvärflöjt utan hål för olika toner som täcks eller öppnad
med fingrarna. Blockflöjt har länge varit ett vanligt instrument att börja lära sig att
spela i musikskolan tack vare att det är enkelt att förstå sig på och är en relativt enkel
och billig konstruktion. På Musiklagret har vi hemma blockflöjter av Yamaha och
Moeck, men även SML Paris.

Underkategorier:
Varumärke
Produktkategorier